Kalibracja i naprawy produktów

Gwarancja optymalnego działania urządzeń FARO i najlepsza weryfikacja dokładności.

Globalna kalibracja i naprawy produktów

Firma FARO posiada 13 centrów serwisowych na świecie i jest w stanie szybko zapewnić kalibrację i usługi naprawcze, minimalizując ewentualne przestoje. Jeśli nie można sobie pozwolić na brak systemu, firma FARO umożliwia wypożyczenie sprzętu na czas napraw i corocznych kalibracji.

Opcje konserwacji

Firma FARO ma bogatą ofertę usług konserwacji produktów, od pakietów Standard do Premium i PremiumPLUS. Te opłacalne opcje zapewniają, że poczas usługi konserwacji produktu nie powstaną żadne dodatkowe koszty.

Certyfikaty

Zaangażowanie firmy FARO na rzecz norm zapewnienia jakości
Więcej informacji

+ Usługi globalne

Globalna kalibracja i naprawy produktów

Firma FARO posiada 13 centrów serwisowych na świecie i jest w stanie szybko zapewnić kalibrację i usługi naprawcze, minimalizując ewentualne przestoje. Jeśli nie można sobie pozwolić na brak systemu, firma FARO umożliwia wypożyczenie sprzętu na czas napraw i corocznych kalibracji.

+ Opcje konserwacji

Opcje konserwacji

Firma FARO ma bogatą ofertę usług konserwacji produktów, od pakietów Standard do Premium i PremiumPLUS. Te opłacalne opcje zapewniają, że poczas usługi konserwacji produktu nie powstaną żadne dodatkowe koszty.

+ Certyfikaty

Certyfikaty

Zaangażowanie firmy FARO na rzecz norm zapewnienia jakości
Więcej informacji